Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Και με... υπογραφή για 30 χρόνια το Μακεδονία Παλλάς στον Σαββίδη

Υπεγράφη η σύμβαση για τη μακροχρόνια μίσθωση για 30+10 χρόνια του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς στην εταιρεία White&Black συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη

Picture 0 for Και με... υπογραφή για 30 χρόνια το Μακεδονία Παλλάς στον Σαββίδη

Έπεσαν οι υπογραφές για τη μακροχρόνια μίσθωση για 30+10 χρόνια του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς στην εταιρεία White&Black συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη. Συγκεκριμένα, η σύμβαση υπεγράφη από την υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βασιλική Τριανταφυλλίδη και εκπρόσωπο της μισθώτριας εταιρείας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 ευρώ ήτοι 1.722.000 ευρώ ετησίως. Πέραν του μισθώματος  η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως : 

- 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 ευρώ – 11.000.000 ευρώ.

- 10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 ευρώ – 15.000.000 ευρώ.

- 8% επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 ευρώ

Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5 εκατ.ευρώ εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η τελική επένδυση θα ξεπεράσει τα 10 εκατ.ευρώ.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές: 

-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 ευρώ

-Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 ευρώ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η διοίκησή του πιστεύει ότι η νέα μισθωτήρια σύμβαση αποτελεί αφετηρία μιας νέας επιτυχούς επιχειρηματικής πορείας για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

http://voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου