Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» του υποψηφίου Δημάρχου Κατερίνης, Χρήστου Γιαννούλη.
Οι υπογράφοντες πιστεύουμε ότι μπορεί μέσα από μία συνεργασία, που θα έχει καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, χωρίς κανενός είδους κομματική ομπρέλα ή κηδεμόνευση, με ήθος, δουλειά, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, να επιτευχθεί αυτό, που αποτελεί τον μόνον σκοπό και τον...
αδιαμφισβήτητο κοινό στόχο όλων μας, μία χρηστή διοίκηση του δήμου μας, που να εγγυάται την ευημερία των πολιτών του.
Η απογοήτευση και η αγανάκτηση για τη διάψευση των προσδοκιών από τις ψεύτικες υποσχέσεις και τις λαθεμένες επιλογές της σημερινής διοίκησης και η αναντίρρητη ανάγκη για ανατροπή της σημερινής καταστροφικής διαχείρισης του Δήμου, μας ώθησε να αποφασίσουμε να αγωνισθούμε ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 να ξεκινήσει μια νέα πορεία για την ανάπτυξη του Δήμου μας, με την άσκηση μίας άλλης πολιτικής, η οποία όχι μόνον θα δίνει λύσεις στα προβλήματα της πόλης και των χωριών μας αλλά και ελπίδα για την καθημερινότητα και το μέλλον του καθένα μας. Η ανατροπή της παρούσας διοίκησης του Δήμου, είναι σε τοπικό επίπεδο, η συνέχεια ενός αγώνα που δίνουμε καθημερινά απέναντι στην αδράνεια, στην αδιαφάνεια και στην παρακμιακή παλαιοκομματική νοοτροπία.

Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία εντάσσεται στα πλαίσια μιας «Αυτοδιοικητικής Συμφωνίας» πάνω σε ισχυρές βάσεις αρχών και προγραμματικών θέσεων και όχι στη βάση της διαπραγμάτευσης θώκων και ανήθικων τακτικών συνδιαλλαγής και συναλλαγής.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το τελευταίο «οχυρό» των πολιτών, που με στοχευμένο πολιτικό και διεκδικητικό πλαίσιο, με σοβαρό σχέδιο ευθύνης και όραμα μπορεί να συμβάλλει στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάπτυξη.
Γι αυτό με αίσθημα ευθύνης, αποφασίσαμε να στηρίξουμε στις επικείμενες δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου, ως συνεργαζόμενοι, τον Συνδυασμό «Άλλος δρόμος» του Χρήστου Γιαννούλη.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
- Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές όλων των οικονομικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης.
- Καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας και σύνταξη μελέτης αξιοποίησής της με γνώμονα την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη για το συμφέρον των δημοτών και όχι το ξεπούλημά της.
- Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών και του Δήμου και όχι «συμφέροντα των ολίγων».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την ώρα που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και απειλείται με ανθρωπιστική καταστροφή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμένει αμέτοχη.
Πρέπει να ανασυγκροτήσει την δύναμή της και να ασκήσει παρεμβατική πολιτική υπέρ των πολιτών, να δημιουργήσει δομές που αφορούν την κοινωνική πολιτική, στηρίζοντας τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Ενδεικτικά ως πρώτες ενέργειες:
-Να συγκροτηθεί επιτροπή ειδικών, που θα καταγράψει όλους του απόρους για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού, κοινωνικού, δημοτικού χάρτη στο Δήμο Κατερίνης με στόχο την πολιτική αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων.
-Να γίνει πλήρης εξορθολογισμός των δημοτικών τελών.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι υποχρέωση της Τοπική Αυτοδιοίκησης να αναλάβει πρωτοβουλίες για την στήριξη των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς όφελος του συνόλου του Δήμου, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ενδεικτικά:
-Να υιοθετηθούν πολιτικές ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα (αγροτικός και κτηνοτροφικός κλάδος,αλιεία), στενή συνεργασία και στήριξη Νέων Αγροτών.
-Να υιοθετηθούν πολιτικές υποβοήθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
-Να χρηματοδοτηθεί η επιστημονική έρευνα για την καινοτομία, σύνδεση του πρωτογενή τομέα με το Πανεπιστήμιο και ανάδειξη του γαστρονομικού τουρισμού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Είναι επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο πιο κοντινός στον πολίτη και αυτή είναι και η ουσιαστική αποστολή της. Για το λόγο αυτό οφείλει να γίνει άμεσα πλήρης αναδιάρθρωση του διοικητικού μοντέλου του δήμου μας, που να υπηρετεί πρακτικές αποκέντρωσης και ουσιαστικής αναβάθμισης της περιφέρειας του δήμου μας.
Ενδεικτικά προτείνουμε:
-Κατάργηση και συγχώνευση συγκεκριμένων αντιδημαρχειών με στόχο να λειτουργήσει απρόσκοπτα μία αποτελεσματική δομή:
-Συγχώνευση των δύο Αντιδημαρχειών Τεχνικών Υπηρεσιών σε μία.
-Συγχώνευση των Αντιδημαρχειών Καθαριότητας και Πρασίνου σε μία.
-Δυο (2) Τοπικές Αντιδημαρχείες με μόνιμη παρουσία Αντιδημάρχου που θα είναι επιφορτισμένος με αρμοδιότητες και ζητήματα καθημερινότητας του πολίτη με έδρα τους: α) τον ορεινό όγκο του Δήμου (παλιοί δήμοι Ελαφίνας, Πιερίων και Πέτρας) και β) τα ημιπεδινά, πεδινά και παραθαλάσσια (παλιοί δήμοι Κορινού και Παραλίας). Το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει με την ενίσχυση και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των προέδρων των τοπικών συμβουλίων με πρόβλεψη ειδικού κωδικού στον προϋπολογισμό.
-Μία (1) Αντιδημαρχεία Ανάπτυξης που θα συμπεριλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και την τουριστική ανάπτυξη.
- Διατήρηση δυο Αντιδημαρχειών: Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» ΚΟΡΙΝΟΥ
Ο παραλιακός οικισμός Ολυμπιάδα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Προτείνουμε:
- Να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα και σε όλα τα επίπεδα, άμεσες και συντονισμένες ενέργειες για την υπογραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του οικισμού «Ολυμπιάδα», με στόχο την πλήρη επανένταξη του συνόλου της έκτασης του οικισμού στο Πολεοδομικό ιστό.
- Άμεση διενέργεια διαχειριστικού και οικονομικού έλεγχου από ορκωτούς ελεγκτές, όλων των πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης. Επίσης θα πρέπει να γίνει δημόσια παρουσίαση όλων των στοιχείων με λαϊκή συνέλευση στο σύνολο των δικαιούχων του παραλιακού οικισμού «Ολυμπιάδα».
- Την επόμενη των εκλογών παρουσίαση πλήρους αναλυτικού σχεδίου για την ολοκλήρωση αυτού του μεγαλόπνοου σχεδίου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κόστος για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι όλα τα παραπάνω θα διασφαλίσουν μια υγιή πολιτική - οικονομική - οργανωτική πορεία για την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου μας, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, αφήνοντας έξω κομματικές γραμμές, εστιάζοντας στην κοινή μας θέληση για την ανατροπή της σημερινής διοίκησης, την διαφάνεια σε κάθε επίπεδο, με καθημερινή δουλειά ευθύνης, για την αναβάθμιση της ζωής του κάθε δημότη.
Οι υπογράφοντες
1) ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
2) ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
3) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
4) ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
5) ΟΦΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ)
7) ΚΑΖΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
8) ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (π. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
9) ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ)
10) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ)
11) ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ)
12) ΚΑΡΚΑΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ)
13) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ)
14) ΤΖΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15) ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ (π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜ. ΚΑΦΕΠΟΛΩΝ)
17) ΧΟΥΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
18) ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΙΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ «ΔΙΑΣ»

http://pieriki.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου