Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Το αίτημα του Στουρνάρα για μη πληρωμή ΕΝΦΙΑ από την ΤτΕ «δικαιώνεται»!

Την απαλλαγή της Τράπεζας της Ελλάδος από την καταβολή ΕΝΦΙΑ αποφάσισε -σύμφωνα με πληροφορίες- το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αποφαινόμενο στο ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών αν είναι υπόχρεη ή μη καταβολής του συγκεκριμένου φόρου η κεντρική τράπεζα.

Στην ΤτΕ είχε επιβληθεί ΕΝΦΙΑ 3 εκατ. ευρώ για τα ακίνητά της, αλλά ο σημερινός διοικητής και «αρχιτέκτονας» του φόρου, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ζήτησε να μην πληρώσει φόρο η τράπεζα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου οι μετοχές διαπραγματεύονται στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Αδιαφορώντας για την ηθική διάσταση του θέματος και για το γεγονός ότι η ΤτΕ ασκεί εμπορικές δραστηριότητες και μοιράζει μέρισμα εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο στους χιλιάδες Ελληνες και ξένους μετόχους της, ζήτησε και πέτυχε την απαλλαγή από τον φόρο.

Το ερώτημα που είχε υποβάλει ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης στο ΝΣΚ ήταν το εξής:

● Απαλλάσσεται από φόρους ή τέλη κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1 του Καταστατικού της ή

● Καταλαμβάνεται από τις νεότερες διατάξεις του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α287), οι οποίες δεν την απαλλάσσουν από την επιβολή του εν λόγω φόρου;

● Πώς διαμορφώνεται η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα και ειδικότερα ποια είναι η ισχύς της επίμαχης διάταξης του Καταστατικού της ΤτΕ εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτή περιλαμβάνεται σε διεθνή σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο (ν. 3423/1927) σε συνδυασμό με το ότι η μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 ορίζει ότι «κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας».

http://www.efsyn.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου