Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Σκάνδαλο σε φόντο τους μπλε κάδους!

Χωρίς απόφαση έγκρισης, αλλά με μια αίτηση ανανέωσης λειτουργεί εδώ και 18 μήνες το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση στον τομέα της ανακύκλωσης σκουπιδιών σε όλη την Ελλάδα και διαχειρίζεται σε ετήσια βάση κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που πληρώνουν οι ανυποψίαστοι πολίτες.

Η εταιρεία λειτουργεί με μια απλή αίτηση ανανέωσης 32 Κέντρα Διαλογής, καλύπτοντας το 92% του πληθυσμού σε 296 δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ανυποψίαστοι καταναλωτές πληρώνουν δύο φορές για την ανακύκλωση των σκουπιδιών: Μία φορά στις εταιρείες αγοράζοντας τα προϊόντα και ακόμα μία φορά καταβάλλοντας τα ανταποδοτικά τέλη στους δήμους, που κάνουν την αποκομιδή των παραγόμενων σκουπιδιών.

Οι εταιρείες των προϊόντων παίρνουν τα χρήματα από τους καταναλωτές για τα έξοδα συσκευασίας για να τα δώσουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ, το οποίο διαχειρίζονται 19 από τις μεγαλύτερες εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα στην Ελλάδα!

Όπως αποκάλυψε το «Π» το περασμένο Σάββατο, 19 εταιρείες παίρνουν τα λεφτά από τους καταναλωτές για να τα δώσουν στην ΕΕΑΑ που διαχειρίζονται οι ίδιες! «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει», με απλά λόγια!

Βασικός μέτοχος της ΕΕΑΑ, με ποσοστό 65%, είναι μια εταιρεία συμμετοχών η οποία εκπροσωπεί 19 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ρυπαίνουν με τις συσκευασίες τους, ενώ μειοψηφικό ποσοστό 35% διαθέτει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ως μέτοχοι αναφέρονται οι εταιρείες:

ARTENIUS HELLAS SA, COCA – COLA 3Ε Ελλάδος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE, CROWN HELLAS CAN AE, FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA, ION AE, NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, PEPSICO – HBH ABE, VIVARTIA ABEE, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ, ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS AE, ΕΛΒΑΛ ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ, ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ, ΦΑΓΕ ΑΕ και ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ.

Χωρίς άδεια εδώ και 18 μήνες!

Αν και εκμεταλλεύεται σχεδόν μονοπωλιακά την ανακύκλωση συσκευασιών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, εδώ και 18 μήνες ο αρμόδιος δημόσιος φορέας, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δεν έχει εκδώσει σχετική απόφαση περί έγκρισης της ανανέωσης του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που διαχειρίζεται η ΕΕΑΑ, γεγονός το οποίο εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Για τον λόγο αυτόν, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι «από 7/4/2015 και εφεξής δεν υφίσταται ανανέωση έγκρισης λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, που εκμεταλλεύεται η ανωτέρω εταιρεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σε αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία».

Σε πολυσέλιδο φυλλάδιο που εξέδωσε πρόσφατα το ΠΑΚΟΕ αναφέρει σχετικά: «Πώς επιτρέπει ο ΕΟΑΝ στην ΕΕΑΑ να λειτουργεί και να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από 1.700 καλόπιστες τρίτες επιχειρήσεις, όταν αυτός γνωρίζει ότι ο τρόπος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας της ΕΕΑΑ δεν είναι σύννομος;

Στις 06/04/2015 έληξε η άδεια του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που εκμεταλλεύεται η ΕΕΑΑ ΑΕ. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από 07/04/2015 μέχρι σήμερα δεν έχει ανανεώσει την άδεια λειτουργίας, επειδή δεν μπορεί να εκδώσει την εκ του νόμου απαιτούμενη βεβαίωση ότι το σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται η ΕΕΑΑ ανταποκρίνεται στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν. 2939/2001.

Άλλωστε, ποιος υπάλληλος θα βεβαίωνε ψευδώς ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους ανύπαρκτων προγραμμάτων; Σε αυτήν την περίπτωση, ο νόμος είναι σαφής και, συγκεκριμένα, αν δεν ανανεωθεί η έγκριση ενός συστήματος από τον ΕΟΑΝ, το ποσό που απομένει ύστερα από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους περιέρχεται στον ΕΟΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Με απόφασή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος καθορίζει τον τρόπο κατανομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων και νέων συστημάτων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Τι απαντά η ΕΕΑΑ

Για το θέμα της καταγγελίας του ΠΑΚΟΕ ρωτήσαμε τους υπευθύνους της ΕΕΑΑ, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Επίσης, δεν πήραμε απάντηση ως προς το «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»! Κανένα σχόλιο από την επιχείρηση για το γεγονός ότι οι 19 εταιρείες-μέτοχοι βγάζουν ουσιαστικά τα χρήματα για την καταβολή των τελών ανακύκλωσης από τη μία… τσέπη για να τα βάλουν στην άλλη τσέπη, αυτήν της ΕΕΑΑ, όπου συμμετέχουν μέσω της εταιρείας Συμμετοχών. Ελεγχόμενοι και ελέγχοντες ως προς την καταβολή είναι οι ίδιοι!

Διαβάστε την απάντηση της ΕΕΑΑ στο «Π» ως προς τις υποχρεώσεις των εταιριών-μετόχων: «Βεβαίως και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Η Σύμβαση Συνεργασίας είναι κοινή για όλους και εγκεκριμένη από τις αρμόδιες Αρχές, περιλαμβανομένων και των τιμών εισφοράς. Αρμόδιος φορέας ελέγχου είναι ο ΕΟΑΝ (πριν ΕΟΕΔΣΑΠ). Η ΕΕΑΑ έχει επανειλημμένως ελεγχθεί χωρίς ευρήματα, ενώ οι Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις της υποβάλλονται στον ΕΟΑΝ εμπροθέσμως και ανελλιπώς».
Στην εταιρεία θέσαμε και ένα ακόμα καίριο ερώτημα: Για ποιον λόγο δεν αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο διά τροπής του αποθεματικού των 40.000.000 ευρώ και διανομή των νέων μετοχών στους 1.720 πελάτες-εταιρείες της ΕΕΑΑ ΑΕ (σ.σ.: οι οποίες καταβάλλουν επίσης, όπως και οι 19 μέτοχοι, τέλη συμμετοχής στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης);

Η ΕΕΑΑ απάντησε μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, ως εξής: «Το αναφερόμενο αποθεματικό είναι λογιστικό μέγεθος δεν ταυτίζεται με τα χρηματικά διαθέσιμα της ΕΕΑΑ. Κατά συνέπεια, η επανειλημμένη αναφορά σε συγκεκριμένο ύψος αποθεματικού που θα μπορούσε να διανεμηθεί είναι εσφαλμένη.

Ανεξαρτήτως αυτού, οι πόροι που καταβάλλουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τα όποια διαθέσιμα εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς της ανακύκλωσης και δεν διανέμονται. Για παράδειγμα, προορίζονται για αγορά κάδων και οχημάτων για τους συνεργαζόμενους δήμους καθώς και για την εκπλήρωση μελλοντικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, π.χ. συμβάσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ, περιόδου 2015-2020, που υποβλήθηκε στις αρμόδιες Αρχές (ΕΟΑΝ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένο σχέδιο ανάλωσης των διαθεσίμων με βάση αναλυτικό οικονομικό και τεχνικό προγραμματισμό. Για το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναμένεται η ολοκλήρωση της συζήτησής του με τις Αρχές και η λήψη των αποφάσεων».

Τι παραδέχεται η ΕΕΑΑ

Με την τελευταία πρόταση της γραπτής δήλωσης, η ΕΕΑΑ παραδέχεται πως αυτήν τη στιγμή –εδώ και 18 μήνες– λειτουργεί στον… αυτόματο, αφού η αρμόδια δημόσια Αρχή δεν έχει λάβει σχετική απόφαση για το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2015-2020…

Απλώς να σημειώσουμε ότι σε έναν μήνα μπαίνουμε στο 2017 και, άρα, επί δύο χρόνια λειτουργεί με μια αίτηση ανανέωσης του επιχειρησιακού σχεδίου. Το ερώτημα, λοιπόν, τίθεται εύλογο προς τις αρμόδιες Αρχές, τον ΕΟΑΝ αλλά και το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, στις 12/9/2016 ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (EXPRA) συμβούλεψε τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος ότι οι επιχειρήσεις που πληρώνουν χρηματικές εισφορές (σ.σ.: όπως οι 1.700 πελάτες της ΕΕΑΑ) πρέπει να συμμετέχουν στον έλεγχο και στη διαχείριση της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

«Γιατί ο ΕΟΑΝ και ο υπουργός Περιβάλλοντος αγνοούν προκλητικά το Κοινοτικό Δίκαιο και την εμπειρία άλλων χωρών στον τομέα της ανακύκλωσης; Ποιον ωφελεί αυτή η συμπεριφορά;», διερωτάται το ΠΑΚΟΕ.

Στη Βουλή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Π»

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Π» για την Ανακύκλωση και τα εύλογα ζητήματα που τίθενται θα απασχολήσουν και τη Βουλή με ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη (σ.σ.: αρμόδιος λόγω της συνεργασίας 296 δήμων με την ΕΕΑΑ και, συμπτωματικά, μέχρι πρότινος υπουργός Περιβάλλοντος και, άρα, γνώστης του θέματος της Ανακύκλωσης) που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος επισημαίνει: «Αξίζει να ασχοληθούν η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, η Δικαιοσύνη, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς καθώς και οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης».

Ο βουλευτής θέτει 28 «καυτά» ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπουργό, ενώ κοινοποιεί την ερώτηση προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, την Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης, το ΣΔΟΕ, το ΚΕΦΟΜΕΠ και τον γενικό γραμματέα Εσόδων, για δικές τους ενέργειες.

Ο κ. Νικολόπουλος θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Για ποιον λόγο δεν αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του αποθεματικού των 40.000.000 ευρώ και δεν γίνεται διανομή των νέων μετοχών στους 1.870 πελάτες-εταιρείες της ΕΕΑΑ ΑΕ, οι οποίοι και κατέβαλλαν τέλη συμμετοχής στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους στους συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους της εν λόγω εταιρείας;

2) Οι μέτοχοι-εταιρείες της ΑΥΣ Συμμετοχών ΑΕ έχουν τις ίδιες οικονομικές επιβαρύνσεις –χρηματικές εισφορές, τέλη συμμετοχής– με αυτές που έχουν οι πελάτες-εταιρείες της ΕΕΑΑ ΑΕ;

3) Ποιος τις ελέγχει;

4) Είναι «νόμιμο και ηθικό» η ίδια εταιρεία να είναι και υπόχρεος και μέτοχος της ΕΕΑΑ; Πώς ανέχεστε από τη μία τσέπη να βγαίνουν και στην άλλη τσέπη να μπαίνουν;

5) Ποιος ελέγχει αν η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης εισπράττει τα ποσά που αναλογούν στις 18 εταιρείες-μετόχους της, όταν, λόγω του μεγέθους τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ως Τέλος Συμμετοχής, που υπολογίζεται από το γινόμενο του συνολικού βάρους των συσκευασιών και της αξίας συμμετοχής ανά τόνο;

6) Γιατί δεν έχουν κατατεθεί και δεν έχουν δοθεί στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν ζητήσει κατά καιρούς αυτά τα στοιχεία; Γιατί δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες απαντήσεις;

7) Γιατί ο αρμόδιος δημόσιος φορέας που ελέγχει την ΕΕΑΑ ΑΕ, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), αρκείται στα στοιχεία που δίνει η ΕΕΑΑ;

8) Είναι άλλοθι το ότι δεν έχουν προσωπικό;

9) Γιατί η ΕΕΑΑ δεν διαθέτει τα πάνω από 40 εκατ. ευρώ που έχει κέρδη κάθε χρόνο για τις ανάγκες της ανακύκλωσης και παραμένουν στα ταμεία της εταιρείας;

10) Η ΕΕΑΑ είναι ή δεν είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία;

11) Σύμφωνα με τον νόμο, όλα τα ποσά δεν πρέπει να πηγαίνουν για τις ανάγκες της ανακύκλωσης;

12) Γιατί σύμφωνα με τον ισολογισμό της δεν τα διαθέτει για τις ανάγκες ανακύκλωσης, αλλά παραμένουν στα ταμεία της πάνω από 40 εκατ. ευρώ;

13) Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν να διατεθούν στους δήμους που έχουν οικονομικά προβλήματα, ώστε να έχουν το απαραίτητο προσωπικό (εργάτες καθαριότητας) και καλύτερη συντήρηση των απορριμματοφόρων για τις ανάγκες ανακύκλωσης;

14) Από τη στιγμή που η ΕΕΑΑ έχει 1.870 πελάτες-εταιρείες, γιατί δεν προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να συμμετέχουν και αυτοί στην εταιρεία;

15) Γιατί πρέπει να την εκμεταλλεύονται μόνο οι 18 μεγάλες εταιρείες που κατέχουν το 65% της ΕΕΑΑ, παρότι άλλοι, μεγάλοι δήμοι αντιδρούν στο ιδιότυπο μονοπώλιο της ΕΕΑΑ στη διαχείριση των μπλε κάδων;

16) Έχει άδεια από το υπουργείο Περιβάλλοντος το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που διαχειρίζεται η ΕΕΑΑ;

17) Λειτουργεί νόμιμα σήμερα;

18) Ελέγξατε την καταγγελία του ΠΑΚΟΕ, που έγινε στον εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα και αναφέρει πως το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ λειτουργεί εδώ και 18 μήνες χωρίς άδεια λειτουργίας;

19) Θα ισχύσει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του απερχόμενου αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, που θα άλλαζε το καθεστώς στην ΕΕΑΑ με ισχυροποίηση του ρόλου του δημοσίου φορέα, του ΕΟΑΝ, με πρόσληψη προσωπικού αλλά και με αρμοδιότητες για την ανακύκλωση, ή θα αλλάξει όπως ζητούν οι μέτοχοι της ΕΕΑΑ;

20) Μήπως, επιτέλους, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανακύκλωσης στην Ελλάδα;

21) Μέχρι πότε θα επιτρέπεται ο καταναλωτής να πληρώνει το τέλος ανακύκλωσης στη συσκευασία του προϊόντος το οποίο καταβάλλει η κάθε εταιρεία (π.χ., Coca-Cola) στην ΕΕΑΑ, όπου συμπτωματικά είναι μέτοχοι οι βασικοί παραγωγοί σκουπιδιών (π.χ., Coca-Cola);

22) Πώς επιτρέπετε τα λεφτά του καταναλωτή να μπαίνουν στην τσέπη του παραγωγού σκουπιδιών, για να καταλήξουν στην άλλη τσέπη του ίδιου παραγωγού σκουπιδιών;

23) Είναι δυνατόν ο καταναλωτής να πληρώνει και δεύτερη φορά, μέσω των ανταποδοτικών τελών στους δήμους, για να καλύψουν το κόστος της αποκομιδής των σκουπιδιών από τους κάδους;

24) Τι πρόβλεψη υπάρχει, ώστε να δοθούν χρήματα είτε από το κράτος είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι δήμοι να μπορέσουν να λειτουργήσουν δικές τους δομές ανακύκλωσης, για να σταματήσει η δεσπόζουσα θέση της ΕΕΑΑ;

25) Αληθεύει πως κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει πολλά εκατομμύρια ευρώ για περιβαλλοντικούς σκοπούς και ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, τα τελευταία χρόνια η ΕΕΑΑ παίρνει περίπου 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ήτοι πάνω από 250 εκατ. ευρώ;

26) Εάν αληθεύει, τότε γιατί να μη δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να χρηματοδοτηθούν από κοινοτικά κονδύλια, ώστε να μην αναγκάζονται να κάνουν ανακύκλωση μέσω της ΕΕΑΑ;

27) Τι πρόβλεψη υπάρχει μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ανακύκλωσης;

28) Πιστεύετε, τέλος, πώς ο αναπτυξιακός νόμος και τα αιτήματα χρηματοδότησης των ΕΣΠΑ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, ώστε φορείς της Αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους δομές ανακύκλωσης;

Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 3/12

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου